Agrarische gamechanger

Een hypermoderne startup in de land- en tuinbouw? Waarom niet, is dit soms alleen voorbehouden aan games, datingsites en social media? 

 

SoilCares scanner handheld

 

Praktisch niemand kent Dutch Sprouts Group, maar dankzij de producten die zij ontwikkeld hebben zal hier op korte termijn verandering in komen. Henri Hekman was voormalig grootaandeelhouder van de BLGG groep, hét laboratorium voor bodemanalyses. In 2013 verkocht hij dit bedrijf aan Eurofins. Maar in plaats van te rentenieren koos hij ervoor om iets nieuws te beginnen. Geïnspireerd door zijn analytische achtergrond, maar met toevoeging van ICT en statistiek, richtte hij Dutch Sprouts op.

 

Voor hem was de keuze makkelijk: ‘Iets nieuws te starten was simpel: ik had de kennis, het geld, de mensen. De vraag was dus niet waarom wel, maar eerder waarom niet? Bovendien wil ik graag iets voor de mensheid betekenen en dan is dit wel de ideale de kans.’

 


Dit interview is mede mogelijk gemaakt door Tuinbouwvertalingen.nl


 

 

Henri Hekman

Henri Hekman

Dutch Sprouts biedt een aantal producten, waarvan producten om grondmonsters te analyseren de belangrijkste zijn. Iedere boer weet dat de samenstelling van de grond belangrijk is: welke voedingstoffen erin en welke niet bepaalt wat er verbouwd kan worden en hoeveel. wereldwijd wordt dit voornamelijk met chemisch analyses bepaald. Op basis van de resultaten wordt een bemestingsadvies samengesteld. De analyse van een grondmonster kost al snel 60 à 70 euro en is dagelijkse praktijk, althans in grote delen van de westerse wereld. Dit is heel anders in bijvoorbeeld Afrika, Azië of Oost-Europa. Boeren hebben daar de juiste technieken niet tot hun beschikking en ook de financiële middelen ontbreken.

 

‘Juist voor deze groep hebben wij een oplossing ontworpen. Wij hebben namelijk een koppeling gemaakt tussen een digitale scan van de grond op basis van infrarood sensor en de chemische analyse. Door 1500 monsters te nemen en deze te analyseren en te valideren met de scans, kunnen wij nu op basis van de scan voorspellen welke stoffen in de grond zitten. De scan wordt als het ware geëxtrapoleerd op basis van de bestaande data.

 

Dan krijg je een heel ander businessmodel. Met de SoilCares scanner, die niet groter is dan een boormachine, kan je overal ter wereld een monster nemen. De data worden via de smartphone verzonden naar onze computers. Binnen een paar seconden wordt de analyse gemaakt en weer teruggezonden. Afrekenen gaat via het lokale telefoonnetwerk. Geen dure analyses meer: voor een paar dollar is men klaar. Dit is dus realtime en bovendien behapbaar voor arme boeren! Er wordt niet alleen een analyse gemaakt, maar de boer krijgt ook direct een bemestingsadvies, dat afgestemd is op de lokale beschikbaarheid van grondstoffen.

 

Als je dit concept vertaalt in marketingtermen, dan is massa het sleutelwoord. Veel kleine bedragen samen zorgen uiteindelijk voor winst. Gelukkig zijn er heel veel boeren in de wereld en bovendien meer arme dan rijke. Dat wij vooral in ontwikkelingslanden actief zijn is dus niet alleen gebaseerd op sociale motieven, maar ook gewoon op commerciële afwegingen.

 

soilcares scanner

 

Als u de hele wereld wilt veroveren dan zult u wel zwaar inzetten op verkoop en marketing.
‘Dat valt wel mee. Kern is dat deze techniek game-changing is. Wij zien een productieverbetering van 50% tot zelfs verdubbeling van de output. Geloof me, dat is niet lastig te communiceren. Wij worden nu al benaderd door coöperaties en tuinders van over de hele wereld. Zelfs overheden zoeken contact met ons.’

 

Overheden?
‘Jazeker, een productieverdubbeling overstijgt het belang van individuele boeren. Nog los van het feit dat sommige landen self-supporting willen worden, is de economische bijdrage zo significant dat het bruto nationale product beïnvloed wordt.’

 

Moet elke agrariër een eigen scanner kopen?
‘Wij verkopen de scanner tegen kostprijs, ongeveer 2.000 euro, en dat wordt natuurlijk steeds goedkoper als de oplage stijgt. De verwachting is dat er een nieuwe markt ontstaat van tussenpersonen. Zij meten de grond; de boer betaalt hen bijvoorbeeld 5 dollar en de tussenpersoon ons 3 dollar per analyse. Uiteraard zullen grotere coöperaties voor onder andere koffie, suiker en graan, en grote boeren wel zelf een scanner aanschaffen.

 

Overigens hebben wij voor deze doelgroep ook een compact laboratorium ontwikkeld, het Lab-in-a- Box. Dit meet nauwkeuriger dan de scanner en kan desgewenst op een jeep worden geplaatst. Wij hebben al orders voor 30 van deze Lab-in-a-boxen, Vooral in oost-Afrika, maar ook Oekraïne en de Verenigde Staten. Een analyse met de Lab-in-a-box is wat complexer en kost meer tijd dan een analyse met een scanner, waarbij meer ondersteuning nodig is vanuit Nederland. Voor de scanners zullen we geen eigen kantoren gaan openen. Ik ga uit van de analogie van de boormachines en verwacht dat de SoilCares scanner uiteindelijk gewoon via de amazons en bol.coms van de wereld verkocht zal worden. Techniek verkoopt zichzelf: Bent u ooit gebeld door Facebook met de vraag om een account te openen?

 

lab in a box

 

Ook een innovatief product is Scoutbox, speciaal ontworpen om plaaginsecten te determineren en te tellen. Deze is ook gebaseerd op digitale techniek en databases: vangkaarten die in kassen hangen om de populatie plaaginsecten te monitoren worden nu automatisch geteld en geanalyseerd. De kaart wordt in de Scoutbox gestopt en daarvan wordt een digitale foto gemaakt. Deze wordt verzonden naar onze computers. Dan wordt een telling gemaakt van de insecten en bepaald om welke insecten het gaat. De tuinder krijgt dan op zijn computer een overzicht van welke aantallen van welke insecten zich op welke plaatsen in zijn kas bevinden Inmiddels hebben vele tomatenkwekers in Nederland al een Scoutbox staan.

 

De markt vraagt om meer: wij zij nu bezig om een database voor trips te ontwikkelen, zodat de Scoutbox ook deze trips kan herkennen en tellen. Trips zijn minuscule beestjes die voorkomen in planten en bloemen en vooral een probleem kunnen opleveren bij export.’

 

Hoezo ontwikkelen, dit is toch exact hetzelfde systeem?
‘Inderdaad, maar je moet wel beseffen dat wij de foto’s goed moeten interpreteren en dat vergt veel programmeerwerk. Een minuscuul vliegje dat tegen een vangplaat vliegt, spat soms helemaal uiteen. onze software moet dan bijvoorbeeld een kop, poot of vleugel weer reconstrueren tot één vlieg en deze onderdelen niet als drie vliegen tellen. ICT is onze R&D!’

 

Tot slot wil de heer Hekman nog een advies geven aan de agrarische wereld: ga rationeler om met je bedrijf! ‘Een boer ziet bijvoorbeeld zijn koe nog steeds als Klara 2, ik zie die koe als een fabriek. Er is input, output en afvalstoffen. Het gaat erom om deze te optimaliseren en dat kan alleen met ICT en heel veel sensoren. Meten is weten, dat is algemeen bekend, maar nog onontgonnen terrein in deze sector. Zelfs in moderne kassen is nog veel terrein te winnen om het proces verder te optimaliseren.

 

Vergeet wat je geleerd hebt van je voorgangers. Laat statistische software zoeken naar een causaal verband tussen alle gemeten variabelen, want geloof me, dat is er!’